Blue lace : ถ้วยลายลูกไม้

Blue lace : ถ้วยลายลูกไม้

฿95.00Price

BLUE LACE

second hand tableware : 95%

ถ้วยลายลูกไม้

อุปกรณ์โต๊ะอาหารมือสอง : สภาพ 95%

 • PRODUCT INFO

  Blue lace is a small bowl with lace pattern. The bowl structure shown the relief of the bowl that related to the lace pattern.

  *this is asecond hand bowl, may have some scratch

  ถ้วยลายลูกไม้ เป็นถ้วยขนาดกลางกึ่งเล็ก มีลวดลายแบบลูกไม้ ตัวถ้วยด้านข้างมีดีเทลเป็นทรงหยักเพิ่มมิติที่เข้ากับลวดลายลูกไม้เป็นอย่างดี

  *เป็นถ้วยมือสอง อาจมีรอยบ้างเล็กน้อย

  Size : 11.5Dia x 7H cm. / เส้นผ่านศูนย์กลาง 11.5 ซม. x สูง 7 ซม.

  *size may a bit vary / ขนาดอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย เพราะบางชิ้นเป็น hand made

 • RETURN & REFUND POLICY

  No Return and No Refund policy. Some of products are second hand items and may rotate fast. We are sorry for any inconvenience and appreciate your understanding. We are keeping up to continue our quality products and services to serve you in everyday.  

  สินค้าไม่สามารถรับคืน หรือคืนเงิน สินค้าบางชนิดเป็นสินค้ามือสอง ซึ่งอาจมีการหมุนเวียนเร็ว ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและไว้วางใจทางเราเสมอมา ทางเราจะยังคงพัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆแก่ลูกค้าในทุกๆวันและตลอดไป

 • SHIPPING INFO

  Shipping policy. Free delivery to your door from 5,000 baht purchases around Bangkok. Outbound the delivery at cost, please contact us if you are not in Bangkok.

  นโยบายการส่งของ ส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณ เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ สำหรับพื้นที่นอกกรุงเทพ หรือกรณียอดไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายตามจริง สามารถติดต่อสอบถาม หรือทางลูกค้าจะจัดคนมารับก็ได้เช่นกัน